Паспорт Піщанського району
 
Піщанська районна державна адміністрація
Вінницької області
 
Соціально-економічний паспорт Піщанського району


  Адміністративний центр району – смт Піщанка
  Адреса: Піщанської районної державної адміністрації
  24700, смт Піщанка, вул. Леніна, буд. 42,
  Тел. (04349) 2-14-63, факс 2-24-09
  Електрона пошта: rda_pichanka@ukrpost.ua


  Коротка історична довідка

  В історичних джерелах Піщанка вперше згадується в 1734 році під назвою “Піщана”. Через 50 років село стало називатись Піщанкою. Цей населений пункт колись був власністю Конецпольських, пізніше Любомирських. Наприкінці 18 століття Піщанка була передана в державну казну, в половині ХІХ ст. передана в довготермінову оренду генералу С. Вязмітінову, згодом знову належала казні.

  З воз’єднанням правобережної України з Росією Піщанка увійшла до Ямпільського повіту Подільської губернії.

  В 50-х роках 19 століття Піщанка стає волосним центром. З 1897 року діяла школа грамоти для дівчаток, також було училище. Зростає матеріальний і культурний рівень життя населення.

  В період колективізації в селищі було організовано чотири колгоспи, котрі в серпні 1950 року об’єднанні в колгосп ім. Хрущова, а з 1958 року його перейменували в ім. Щорса.

  В 1962 році район було приєднано до Крижополя, з 22 грудня 1966 року знову відновлено.

  Селище міського типу Піщанка (з 1956 року) розташоване за 160 км від Вінниці. З обласним центром має автобусне, залізничне сполучення. Піщанський район займає площу 595 км2 . Межує район з Кодимським районом Одеської області, Республікою Молдова та Ямпільським, Крижопільським, Тростянецьким, Чечельницьким районами Вінницької області.

  Основна частина населення – українці. На території району проживають також росіяни, поляки, молдавани, вірмени, представники інших народів та національностей.

  В селах району є багато джерел, ставків, в яких водяться коропи, карасі, товстолоби. Через наші землі протікає річка Кам’янка, Окниця, Савранка. Майже 22 % площ займають масиви лісів. Переважають мішані ліси: граб, ясен, липа, клен, дуб. В лісах водяться косулі, дикі свині, вовки, лисиці, куниці, зайці.

  Багата місцевість на такі будівельні матеріали: пісок, глину, вапняк. Грунти переважно чорноземні. Грунтово-кліматичні умови сприятливі для ведення сільського господарства, зокрема для вирощування озимої пшениці, ярих зернових культур, цукрових буряків, а також овочівництва, садівництва, виноградарства.

  На території Піщанського лісництва знаходиться лісове урочище "Княгиня". З мальовничими краєвидами, утвореними різноманітними насадженнями, на кам’янистих схилах з численними насадженнями рідкісної австрійської сосни, та чисельними джерелами мінеральних вод.


  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ :

  Дата заснування району___________________________ 1966 рік
  Територія району________________________________ 595 кв. км
  Населених пунктів - всього___________________________ 29
  із них:
  - селищ ___________________________________________ 2
  - сіл_______________________________________________27
  Відстань до Вінниці автошляхом_______________________ 160 км
  Відстань до Києва автошляхом________________________ 350 км

  ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД :
  Загальна площа земель, що входять до адміністративно
  - територіальних одиниць__________________________ 59529,0 га
  в тому числі:
  Сільськогосподарські землі ________________________ 41885, га
  з них:
  - сільськогосподарські угіддя_________________ 40705,5 га
  в т.ч. рілля ______________________________35542,6 га
  пасовища __________________________ 3787,4 га
  - шляхи і прогони____________________________ 448,8 га
  - будівлі і двори _____________________________ 731,5 га
  Ліси і інші лісовкриті площі_________________________ 13229,6 га
  Забудовані землі ___________________________________ 2174,6 га
  Землі водного фонду _________________________________ 116,3 га
  Відкриті заболочені землі_____________________________ 192,6 га
  Відкриті землі без рослинного покриву (яри, піски,
  кам'янисті місця)__________________________________ 1865,5 га
  Кількість власників земельних ділянок (паїв) ___________10908 чол.
  Середній розмір земельної частки (паю) ________________ 2,52 га
  Середньорічна кількість опадів ________________________ 550 мм
  Середній розмір поля_________________________________ 120 га
Середній розмір гонів________________________________ 600 м

  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ :

  Кількість рад :
  районна __________________________________________ 1
  селищних _________________________________________ 2
  сільських __________________________________________13
  Депутатів:
  районної ради_____________________________________ 30
  селищних і сільських рад ___________________________ 241
  Всього діє постійних комісій___________________________ 63

  ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

  Населення району__________________________21,5 тис. чол.
  в тому числі:
  - проживає в міській місцевості________________6.5 тис. чол.
  - проживає в сільській місцевості______________15.0 тис. чол.
  Народилось 283 чол.
  Померло 367 чол.
  Міграційні процеси
  - прибули_____________________________________ 321 особи
  - вибули _______________________________________353 особи
  Щільність населення на 1 кв. км ___________________37 чол.

  ТРУДОВІ РЕЗЕРВИ :

  Чисельність працездатного населення __________ 11,2 тис. чол.
  Зайнятих у всіх сферах економічної діяльності ______3205 чол.
  в тому числі :
  - промисловості___________________ 580 чол.
  - сільському господарстві___________ !!!чол.
  - торгівлі _________________________ 86 чол.
  - транспорті ______________________ 157 чол.
  Чисельність незайнятого населення на обліку в службі
  зайнятості _____________ 1798 чол.
  Рівень безробіття_________________________________6,5 %
  Кількість створених робочих місць _________ 404 од.
  Кількість ліквідованих робочих місць _______ 299 од.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ :

  Фонд оплати праці працівників, зайнятих економічною
  діяльністю.______________________________95836,2 тис. грн.
  Середньомісячна заробітна плата в цілому
  - по економіці ______________________________2492 грн.
  Заборгованість із виплати заробітної плати __- тис. грн.
  в т.ч. - по економічно-активних підприємствах _- тис. грн.
  Виплачено соціальних допомог __22371,7тис. грн.
  Заборгованість із виплати соціальних допомог _____123,6 тис. грн.
  Кількість пенсіонерів _____________6593чол.
  Виплачено пенсій ___________________ 16244,4 тис. грн.
  Середній розмір пенсії _____________________________1228,31 грн.
  Заборгованість із виплати пенсій______________________ -

  ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС :
  Загальна протяжність автомобільних шляхів____________ 200 км
  в тому числі: - загальнодержавного значення _____________________ -
  - місцевого значення _____________________________ 200 км
  Загальна протяжність залізничних шляхів ______________ 20 км
  Кількість автотранспортних підприємств_______________ 2 од.
  Кількість залізничних станцій_________________________ 2 од.

  ЗВ’ЯЗОК :

  Протяжність ліній зв'язку________________________ 571 км
  Кількість телефонних станцій_________________________16
  Кількість абонентів________________________________2975
  Кількість встановлених телефонів __________44
  Поштових відділень__________________________________ 16
  Поштових пунктів ___________________________________-
  Кількість користувачів мережі Internet :
  - з комутованим доступом _____________________________-
  - з широкосмуговим доступом __________________________ 693

  ПРОМИСЛОВІСТЬ

  Промислових підприємств____________________________ 2 од.
  Обсяг виробленої промислової продукції на - 281,1млн. грн.
  Обсяг реалізованої продукції ___________________282,2 млн. грн.

  ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ (підприємств основного кола 2013 рік)

  Фінансовий результат _______ 52,2 млн. грн.
  Кількість звітуючих підприємств _____4
  з них:
  - прибуткові ____________ 4
  Прибуток прибуткових підприємств __ 52,2тис. грн.
  Збиток збиткових підприємств___________ - тис. грн. .

  СПОЖИВЧИЙ РИНОК

  Кількість підприємств торгівлі _________________ 210
  - магазинів___________________________________ 176
  - підприємств громадського харчування __________ 34
  Обсяг роздрібного товарообігу за 9 міс. _________ 30,8тис. грн.
  Обсяг роздрібного товарообігу на одну особу за 9 міс.-155 грн.
  Темп росту роздрібного товарообігу ________ 92,9 %
  Обсяг реалізованих послуг ______________ 33,2 тис. грн.
  Кількість ринків ___________________________________ 1
  Експорт _____________________________13863,9 тис.$
  Імпорт _________________________________ 4496,8 тис.$

  МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО :

  Кількість діючих малих підприємств _________________69 од.
  Кількість зареєстрованих СПД
  - фізичних осіб___________ 1242
  Кількість зареєстрованих у 2012 році СПД ____________ 74 од.
  в тому числі:
  фізична особа - підприємець ______________________ 65од.
  юридична особа___________________________________9 од.

  АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС :

  Кількість сільськогосподарських підприємств_____ 51
  в тому числі :
  - приватних_________________________________ 1
  - СФГ _____________________________________43
  - Товариств _________________________________4
  - кооперативів_______________________________3

 
Показники Од. виміру Кількість
Виробництво валової продукції – всього тис. грн. 257560
в т.ч. рослинництва тис. грн. 206442
тваринництва тис. грн. 49118
Виручка від реалізації продукції тис. грн.  
Прибутки, збитки (по с.-г. підприємствах) тис. грн. 8350
в т.ч. рослинництво тис. грн. 5950
тваринництво тис. грн. -1100
Рентабельність % 15,6
в т.ч. рослинництва % 15,9
тваринництво % -60
Дебіторська заборгованість тис. грн. 4037
Кредиторська заборгованість тис. грн. 8097
в т.ч. заборгованість по заробітній платі (економічно - активні, неактивні (крім банкрутів) тис. грн.  
Виробництво продукції рослинництва : тис. грн.  
зерна тонн 92559
цукрових буряків тонн 10057
соняшника тонн 17217
Урожайність: зернових цнт/га 51,8
цукрового буряка цнт/га 281,7
соняшника цнт/га 30,2
Виробництво продукції тваринництва :    
молока тонн 11714
м'яса тонн 1238
яєць тис. шт. 5309
Кількість поголів'я худоби та птиці – всього/ в т.ч. у населення    
ВРХ гол. 453/3380
з них: корів гол. 2385/1950
свині гол. 6539/3400
вівці та кози гол. 2073/1060
коні гол. 347/300
птиця всіх видів гол. 63353/53000
Реалізація продукції сільського господарства    
м'яса тонн 1090
молока тонн 11100
яєць тис. шт. 4400

  СПОРТИВНА БАЗА РАЙОНУ :

  Стадіонів________________________________ 1
  Спортмайданчиків_______________________ 39
  Спортивних залів________________________ 15
  Футбольних полів________________________ 8
  Кількість стрільбищ______________________ 2
  Кількість плавальних басейнів _____________ -
  Кількість тренажерних залів________________ 3
  Інші спортивні споруди ___________________ -

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я :

  Закладів охорони здоров’я____________________________ 26
  Поліклініка___________________________________________ 1
  Стаціонарне відділення________________________________ 1
  Лікарняних амбулаторій_______________________________ 5
  ФАПів_____________________________________________ 9
  ФП _______________________________________________ 10
  Кількість лікарняних ліжок____________________________ 82
  Кількість лікарів_____________________________________ 36
  Кількість медпрацівників середньої ланки______________ 142
 Кількість аптек _______________________________________ 1
  Кількість аптечних пунктів _____________________________ 6

  КУЛЬТУРА :

  Всього закладів культури____________________________ 41
  із них:
  - будинків культури_________________________________ 21
  - бібліотек _________________________________________18
  - музеїв____________________________________________ 1
  - музичних шкіл_____________________________________1
  де навчається учнів____________________________140 чол.
  - кіномережа _______________________________________1
  Всього працівників________________________________ 93 чол.
  Кількість культурних пам’яток_______________________60
  в т.ч. - пам’яток історії _____________________________29
  - пам’яток архітектури _________________________8
  - пам’яток монументального мистецтва __________2
  - пам’яток археології __________________________21

  ОСВІТА

  Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів_____ 15
  в т.ч.: - загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів ______________ 10
  - загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів ________________ 5
  - загальноосвітніх шкіл І ступеня___________________ -
  Всього навчається учнів______________________________ 1861
  Чисельність вчителів ________________________________ 319
  Кількість дитячих дошкільних закладів_________________ 15
  В них дітей_________________________________________ 533
  Кількість навчально – виховних закладів (інтернатів) ______ 1
  Чисельність учнів ____________________________________ 40
  Чисельність працюючих/ вчителів_____________________ 71/ 36
  Кількість дитячих позашкільних установ(спорт школа) 1
  Чисельність дітей____________________________________
  Кількість працівників_________________________________